UNITARKIB

Perpustakaan UiTM Cawangan Sabah

Pengenalan

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Sabah merupakan antara cawangan Universiti Teknologi MARA yang mempunyai sebuah unit khas untuk mengendalikan,mengurus,menyimpan dan memulihara rekod dan arkib serta artifak bersejarah universiti. Unit Rekod dan Arkib ini pada mulanya diletakkan di bawah pengurusan dan pentadbiran Bahagian Pentadbiran UiTM Cawangan Sabah.

Pada awal tahun 2015, Pejabat Pendaftar telah membuat pengstrukturan semula jabatan dimana Bahagian Arkib diletakkan di bawah tanggungjawab pengurusan Pejabat Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR). Ianya telah diputuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif (JKE) Bil. 06/2015 pada 10 Jun 2015. Tanggungjawab ini melibatkan seluruh operasi Bahagian Arkib beserta sumber perjawatan skim perkhidmatan perpustakaan (Gred S) dan yang berkaitan berkuatkuasa 01 Jun 2015. Di bawah pengurusan PTAR, Bahagian Arkib dibuat pengstrukturan semula mengikut fungsi jabatan dan dinamakan Bahagian Arkib Perpustakaan Tun Abdul Razak. Pengstrukturan semula UiTM ini turut mengubah peranan dan fungsi Unit Rekod dan Arkib UiTM Cawangan Sabah. Pada 15 Mac 2017, unit ini dikenali sebagai Unit Arkib Cawangan Sabah setelah pihak pengurusan bersetuju menyerahkan unit ini kepada Bahagian Perpustakaan. Tujuan Unit Arkib diwujudkan adalah untuk menyelaraskan Sistem Pengurusan Rekod dan Arkib Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah khususnya di Kampus Kota Kinabalu dan Kampus Tawau.

Objektif
  • Showcasing The Galeri Tun Abdul Razak Collections For Viewing And References Of Internal And External Visitors
  • Carry Out The Collection Work Of Galeri Tun Abdul Razak As An Information Resource Centre For Both Internal And External Visitors
  • Organize A Visits To Galeri Tun Abdul Razak For Educational Purposes For The Community

Service and Collection

Image
Image
Image

Contact Us

OUR STAFF

Type something in the input field to search the table for first names, last names or emails:


PERPUSTAKAAN UiTM CAWANGAN SABAH
Nama Jawatan Fungsi Email No. Tel
UNIT ARKIB
ROMI RAMPUN@RAMLAN Timbalan Ketua Pustakawan Ketua Unit romey9545@uitm.edu.my 088-513877
Unit Arkib Universiti
Unit Rekod Universiti
NURSYAHIDA KHAIRUL ANUAR Pustakawan staf nursyahida@uitm.edu.my 088-513738
SAMBRY SHAFIE Pembantu Pustakawan staf sambr893@uitm.edu.my 088-513617
ALFERA ZURHAIN SAIRIN Pembantu Pustakawan staf alfera@uitm.edu.my 089-951667
Unit Pemuliharaan
ABDUL RAZIL JUSANIE Pembantu Pemuliharaan staf abdul263@uitm.edu.my 088-513603
FARIDZUAN HANAFIAH Pembantu Pemuliharaan staf faridzuan055@uitm.edu.my 088-513603

Aktiviti- Aktiviti Arkib

Contact Us

Perpustakaan Universiti Teknologi MARA (UiTM Sabah)
Beg Berkunci 71, 
88997 Kota Kinabalu, Sabah
Malaysia 

088 513604 | Main Counter

088 513616 | Marlia Yuming (Librarian)

----------------------------------------------------------------------------- Lamp